Qanunlar

"Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Haqsız rəqabət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Təbii inhisarlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Müflisləşmə və iflas haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qrant haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Ələt azad iqtisadi zonası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Yaşayış minimumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Tənzimlənən qiymətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"“Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"“Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"“Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"“Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu