Nazirlər Kabinetinin qərarları

"Lisenziya blanklarının və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması Qaydası"nın və lisenziya, ümumi lisenziya, xüsusi lisenziya blanklarının və əlavələrinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında" 5 avqust 2016-cı il tarixli 295 nömrəli Qərar

"Lisenziyaların və icazələrin vahid reyestrinin aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" 16 sentyabr 2016-cı il tarixli 347 nömrəli Qərar

"Təbii inhisar subyektlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə" 19 iyul 2013-cü il tarixli 189 nömrəli Qərar

"Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" 12 may 2014-cü il tarixli 143 nömrəli Qərar

"Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə 5 iyun 2015-ci il tarixli 216 nömrəli Qərar

"Azərbaycan Respublikası ərazisində pərakəndə ticarət obyektlərində dəyişdirilməli olmayan malların siyahısı haqqında" 21 may 1998-ci il tarixli 114 nömrəli Qərar

"Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 28 sentyabr 2005-ci il tarixli 178 nömrəli Qərar

"İstifadəsinə icazə vərəqəsi verilən radioelektron vasitələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə" 24 noyabr 2016-cı il tarixli 480 nömrəli Qərar

"Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 nömrəli Qərar

"Məhsul nümunələrinin götürülməsi ilə bağlı yoxlayıcı orqanın çəkdiyi xərclərin sahibkar tərəfindən əvəzinin ödənilməsi qaydaları və müddətləri"nin təsdiq edilməsi haqqında" 12 may 2014-cü il tarixli 142 nömrəli Qərar

"Tənzimləyici təsirin təhlili Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" 2 noyabr 2016-cı il tarixli 432 nömrəli Qərar

"Xüsusi iqtisadi zonanın ərazisində ayrıca hüquqi şəxs yaratmadan filiallar, nümayəndəliklər vasitəsilə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan rezidentlərin fəaliyyəti barədə balansın tərtib edilmə Qaydası və Forması"nın təsdiq edilməsi haqqında" 25 yanvar 2010-cu il tarixli 16 nömrəli Qərar

"Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında" işlərə baxılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" 29 may 1998-ci il tarixli 120 nömrəli Qərar

"Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsi Standartları"nın təsdiq edilməsi barədə" 18 noyabr 2016-cı il tarixli 468 nömrəli Qərar

"Reklamı qadağan olunan əmtəələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə" 17 oktyabr 2016-cı il tarixli 414 nömrəli Qərar

"Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə" 22 oktyabr 2015-ci il tarixli 339 nömrəli Qərar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 30 noyabr tarixli 228 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi və "Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 2013-cü il 25 yanvar tarixli 13 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə Qərar

"Sənaye məhəllələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" 13 may 2015-ci il tarixli 186 nömrəli Qərar

"Qiymətləndirmə standartları və normaları, peşəkar qiymətləndiricilərin hazırlanması Qaydaları haqqında" 27 iyun 2000-ci il tarixli 107 nömrəli Qərar

"Məhsulun tədqiqi (sınağı) məqsədilə məhsul nümunələrinin götürülməsi aktının nümunəvi formasının təsdiq edilməsi haqqında" 30 yanvar 2014-cü il tarixli 26 nömrəli Qərar

"Məhsulun tədqiqi (sınağı) barədə qərarın nümunəvi formasının təsdiq edilməsi haqqında" 30 yanvar 2014-cü il tarixli 27 nömrəli Qərar

"Təbii inhisar subyektləri tərəfindən dövlət nəzarətində olan hərəkətlərlə bağlı razılıq almaq üçün müraciətə baxılma və bununla əlaqədar müvafiq sənəd və məlumatın təqdim olunması Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə" 25 dekabr 2001-ci il tarixli 201 nömrəli Qərar

"Tədqiq (sınaq) nəticələrinə dair protokolun formasının təsdiq edilməsi haqqında" 30 yanvar 2014-cü il tarixli 25 nömrəli Qərar

"Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə" 30 sentyabr 2020-ci il tarixli 364 nömrəli Qərar

"Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli Qərar

"Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında" 23 may 2014-cü il tarixli 166 nömrəli Qərar

"Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə" 2 avqust 2002-ci il tarixli 124 nömrəli Qərar

"Uyğunluq sertifikatının forması, uyğunluq nişanından istifadə və verilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə" 7 oktyabr 2020-ci il tarixli 377 nömrəli Qərar

"Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndəsi və onun aparatı haqqında Əsasnamə"nin və "Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndəsinin aparatının nümunəvi strukturu"nun təsdiq edilməsi barədə" 13 oktyabr 2017-ci il tarixli 429 nömrəli Qərar

"Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə" 7 noyabr 2002-ci il 174 nömrəli Qərar

"Nəzarət kitabçası" haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" 13 dekabr 2002-ci il tarixli 196 nömrəli Qərar

"Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən dövlət xidmətlərinin "KOB indeksi" üzrə qiymətləndirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə" 29 yanvar 2020-ci il tarixli 21 nömrəli Qərar

"Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirinin azaldılması üçün sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinə dövlət dəstəyinin verilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər barədə" 9 iyul 2020-ci il tarixli 249 nömrəli Qərar

"Malların preferensial və qeyri-preferensial mənşəyinin müəyyən edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 14 yanvar 2014-cü il tarixli 3 nömrəli Qərar

"Güzəştlərin tətbiqi qaydasının və bölünən hissələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında" 28 oktyabr 2002-ci il tarixli 165 nömrəli Qərar

"Xüsusi iqtisadi zonanın rezidentlərinin qeydiyyatının və reyestrinin aparılması Qaydası"nın, "Xüsusi iqtisadi zonanın qeydiyyat şəhadətnaməsinin forması"nın və "Hüquqi və fiziki şəxslərin xüsusi iqtisadi zonanın administrasiyasında qeydiyyatdan keçmək üçün təqdim etdikləri ərizənin nümunəvi formasının və ərizəyə əlavə edilən sənədlərin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 18 dekabr 2009-cu il tarixli 193 nömrəli Qərar

"Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi"nin təsdiq edilməsi haqqında" 28 fevral 2003-cü il tarixli 34 nömrəli Qərar

"Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Qərar

"Özəl tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan xidmətlərin və işlərin Siyahısı"nın, "Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı"nın, "Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı"nın və "Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 15 may 2017-ci il tarixli 206 nömrəli Qərar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə Qərar

“Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”nin təsdiq edilməsi haqqında” 17 noyabr 2017-ci il tarixli 500 nömrəli Qərar

““Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorların alınması, saxlanılması, satılması, əldə edilməsi, paylaşdırılması, buraxılması, daşınması, göndərilməsi və onlardan istifadə edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 29 oktyabr 2020-ci il tarixli 429 nömrəli Qərar

““Minimum istehlak səbətinin tərkibinə daxil olan bir sıra əsas ərzaq mallarının və onların istehsalında istifadə olunan malların ölkə ərazisindən aparılmasının tənzimlənməsinə dair tədbirlər haqqında” 18 mart 2022-ci il tarixli 103 nömrəli Qərar

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərdən (elektrik enerjisi, təbii qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidməti) istifadəyə görə maliyyə yardımının ödənilməsi təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 2 iyun tarixli 180 nömrəli Qərar