ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Механизм поощрения инвестиций

İnvestisiya təşviqi mexanizmi barədə

İnvestisiya təşviqi sənədinin alınması üçün ərizə forması Təsdiqedici sənədin alınması üçün ərizənin forması Metodiki tövsiyələr