Поддержка предпринимательству

  • Обновлено 06.05.2019 15:58
  • Создано 25.09.2012 08:00

Sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarları

 

Hal-hazırda qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 iyun 2015-ci il tarixli 215 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İri, orta və kiçik sahibkar meyarları”na əsasən işçilərin orta siyahı sayı 25 nəfərədək, illik gəliri 200 min manatadək olan sahibkarlar kiçik, işçilərin orta siyahı sayı 25 nəfərdən 125 nəfərədək, illik gəliri 200 min manatdan 1.250 min manatadək olan sahibkarlar orta və işçilərin orta siyahı sayı 125 nəfər və ondan yuxarı, illik gəliri 1.250 min manatdan və ondan yuxarı olan sahibkarlar iri sahibkar müəyyən olunmuşdur. Sahibkarların bu meyarlar üzrə müəyyənləşdirilməsi üçün “işçilərin orta siyahı sayı” və “illik gəlir” göstəricilərindən daha yüksək olanı əsas götürülür.

 

Sahibkarlıq subyektlərinin ölçüsünə görə kateqoriyası

İşçilərinin orta siyahı sayı

İllik gəliri

Kiçik sahibkar

25 nəfərədək

200 min manatadək

Orta sahibkar

25 nəfərdən 125 nəfərədək

1.200 min manatdan 1.250 manatadək

İri sahibkar

125 nəfər və ondan yuxarı

1.250 min manat və ondan yuxarı

 

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 29 dekabr 2017-ci il tarixli 963-VQD nömrəli Qanununa əsasən sahibkarlıq subyektləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən meyarlara görə mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə bölünür. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 963-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 2018-ci il tarixli 1816 nömrəli Fərmanına əsasən mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq ediləcəkdir.

← Назад