Регионы

  • Обновлено 26.07.2021 22:07
  • Создано 03.12.2014 08:11

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 2017

sheki-zaqatala

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala və Şəki rayonları

Ərazisi

8,96 min kv. km

Əhalisi

616,8 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, yüngül və yeyinti sənaye sahələri, turizm

Təbii ehtiyatları

Mis, kükürd kolçedanı, qurğuşun, sink, çınqıl, qum, tikinti materialları, su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

244

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

(mln. manat)

301,2

Yenidən qurulmuş və əsaslı təmir olunmuş yollar (km)

96,1

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

27

Yaradılmış yeni müəssisələr

309

Açılmış yeni iş yerləri

9508

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

4,6

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

205

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

466

← Назад