Регионы

  • Обновлено 26.07.2021 22:04
  • Создано 03.12.2014 06:46

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 2017

nmr

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonları

Ərazisi

5,5 min kv. km

Əhalisi

452,8 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət

Təbii ehtiyatları

Molibden, polimetal filizlər,daşduz,dolomit, mərmər, tikinti materialları və mineral su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi (mln. manat)

 

967,1

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

 

1005,8

Yeni salınmış və əsaslı təmir olunmuş magistral və yerli əhəmiyyətli yollar (km)

70,5

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

27

Yaradılmış yeni müəssisələr

54

Açılmış yeni iş yerləri

2437

← Назад