2013

  • Обновлено 11.02.2014 12:03
  • Создано 26.11.2013 13:09

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mərakeş Krallığı ilə

ticarət əlaqələri

 

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mərakeş Krallığı ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi 62,41 mln. ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 0,02 mln. ABŞ dolları, ixracın həcmi 62,39 mln. ABŞ dolları təşkil etmiş, xarici ticarət saldosu isə müsbət 62,37 mln. ABŞ dolları olmuşdur.
2013-cü ildə Mərakeş Krallığının Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 0,18 faiz, o cümlədən ixracda isə 0,26 faiz təşkil etmişdir.
2012-ci illə müqayisədə, 2013-cü ildə Mərakeş Krallığı ilə ticarət dövriyyəsi 9,38 dəfə çox olmuş, o cümlədən ixrac əməliyyatları bərpa olunmuş, idxal isə 99,77 faiz azalmışdır.

Merakesh-2013

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi

 

← Назад