Инвестиции

  • Обновлено 28.01.2014 13:49
  • Создано 23.04.2013 11:29

2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları üzrə əsas kapitala yönəldilən
investisiyalar

 

2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları üzrə ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 17872.1 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin həcmi 15,1 faiz artmışdır. Belə ki, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 76,7 faizini və ya 13704,9 milyon manatını daxili investisiyalar, 23,3 faizini və ya 4167,2 milyon manatını isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir.

 

Daxili investisiya

Xarici investisiya

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

2012-ci il üzrə

Yanvar

216,9

47,2

242,5

52,8

Fevral

581,4

78,9

155,6

21,1

Mart

730,9

80,9

172,1

19,1

Aprel

916,6

78,0

258,9

22,0

May

975,0

81,4

223,5

18,6

İyun

1195,5

82,4

256,0

17,6

İyul

995,8

82,9

205,3

17,1

Avqust

1000,0

79,5

257,9

20,5

Sentyabr

1210,3

82,5

256,3

17,5

Oktyabr

961,5

74,8

323,7

25,2

Noyabr

952,3

64,4

527,1

35,6

Dekabr

2343,4

86,0

380,0

14,0

2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları

Yanvar

398,8

64,6

218,9

35,4

Fevral

691,5

65,1

370,9

34,9

Mart

887,8

72,6

334,3

27,4

Aprel

1094,4

81,0

256,1

19,0

May

1157,0

76,6

352,9

23,4

İyun

1282,2

80,2

317,0

19,8

İyul

1064,8

74,1

372,2

25,9

Avqust

1184,1

74,9

395,9

25,1

Sentyabr

1082,9

74,8

364,8

25,2

Oktyabr

869,7

68,8

393,7

31,2

Noyabr

1102,6

73,4

399,8

26,6

Dekabr

2889,1

88,1

390,7

11,9

 

2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyanın 4824,8 milyon manatı (27 faizi) neft sektorunun, 13047,3 milyon manatı (73 faizi) qeyri-neft sektorunun inkişafında istifadə edilmişdir. Neft və qeyri-neft sektoru üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar aylar üzrə aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:

 

Neft sektoru

Qeyri-neft sektoru

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

2012-ci il üzrə

Yanvar

230,3

50,1

229,1

49,9

Fevral

254,5

34,5

482,5

65,5

Mart

274,8

30,4

628,2

69,6

Aprel

297,6

25,3

877,9

74,7

May

343,3

28,6

855,2

71,4

İyun

295,0

20,3

1156,5

79,7

İyul

274,0

22,8

927,2

77,2

Avqust

305.4

24.3

952.5

75.7

Sentyabr

284.0

19.4

1182.6

80.6

Oktyabr

317.0

24.7

968.2

75.3

Noyabr

341.6

23.1

1137.7

76.9

Dekabr

430.5

15.8

2292.9

84.2

2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları

Yanvar

230,2

37,3

387,5

62,7

Fevral

472,0

44,4

590,4

55,6

Mart

376,7

30,8

845,4

69,2

Aprel

335,7

24,9

1014,8

75,1

May

430,9

28,5

1079,0

71,5

İyun

405,1

25,3

1194,1

74,7

İyul

393,5

27,4

1043,5

72,6

Avqust

398,1

25,2

1181,9

74,8

Sentyabr

389,9

26,9

1057,8

73,1

Oktyabr

505,0

40,0

758,4

60,0

Noyabr

405,0

27,0

1097,4

73,0

Dekabr

482,7

14,7

2797,1

85,3

 

2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları üzrə xarici mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin həcmi 4167,2 milyon manat təşkil etmişdir.
Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyanın 3632,2 milyon manatı (87,2 faizi) Böyük Britaniya, ABŞ, Norveç, Yaponiya, Çexiya, Türkiyə və Fransa investorlarına məxsusdur. Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici vəsaitin həcmi aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:

 

Ölkələrin və beynəlxalq
təşkilatların adı

2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında,
min manat

Ümumi həcmdə
xüsusi çəkisi, faizlə

Cəmi

4167217,5

100

o cümlədən:
Böyük Britaniya

1495003,6

35,9

Norveç

513789,8

12,3

ABŞ

489122,1

11,8

Yaponiya

388358,8

9,3

Türkiyə

310955,6

7,5

Çexiya

275652,1

6,6

Fransa

159337,4

3,8

Rusiya

124977,6

3

Iran

123787,7

3

Cənubi Koreya

24297,8

0,6

Sinqapur

18576,6

0,4

Almaniya

1327,1

0,0

Niderland

1113,1

0,0

İtaliya

274,5

0,0

Lüksemburq

10,8

0,0

Dünya Bankı

149907,3

3,6

Asiya İnkişaf Bankı

60645,4

1,5

İslam İnkişaf Bankı

17929,3

0,4

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

3440,1

0,1

Avropa Birliyi maliyyə yardımı

3347,5

0,1

WWF Qafqaz Proqramının Azərbaycan Fondu

3210,2

0,1

Avropa Şurası

2153,1

0,0

 

2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyalar (ümumi yekuna görə, faizlə)

ekyi-2013

 

 

← Назад