2016

  • Обновлено 13.05.2017 13:31
  • Создано 12.05.2016 05:27

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının GUAM dövlətləri ilə

ticarət əlaqələri


2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının GUAM dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi 733,53 mln. ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 345,21 mln. ABŞ dolları, ixracın həcmi 388,32 mln. ABŞ dolları təşkil etmiş, xarici ticarət saldosu isə müsbət 43,11 mln. ABŞ dolları olmuşdur.
2016-cı ildə GUAM dövlətlərinin Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 4,15 faiz, o cümlədən ixracda 4,26 faiz təşkil etmişdir.

← Назад