2012

  • Обновлено 11.05.2017 13:46
  • Создано 21.09.2012 11:03

2012-ci il üzrə qeyri-neft sənayesinin inkişafı barədə

 

2012-ci ildə ölkənin qeyri-neft sektorunda 28474.9 milyon manatlıq əlavə dəyər yaradılmış və ümumilikdə onun 56.5%-dən çoxu sosial və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və tikinti sahələrinin payına düşmüşdür.

 

Qrafik 1. Qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin sahələr üzrə bölgüsü

 

2012-ci ildə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9.7% çox olmuşdur. Qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3.9 faiz bəndi artaraq 52.7% təşkil etmişdir.

 

Cədvəl 1. Qeyri-neft sektorunda əlavə dəyərin artım tempi 

Yanvar-Dekabr 2012

əvvəlki ilin müvafiq dövründə

Qeyri-neft sektoru

%

109.7

109,4

Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları

%

105.8

105.8

Tikinti

%

118.0

120.0

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

%

109.6

110.2

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

%

105.0

99.2

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

%

118.8

122.6

İnformasiya və rabitə

%

115.9

111.8

Sosial və digər xidmətlər

%

105.4

105.7

 

Qeyri-neft sektorunun əksər sahələrində (informasiya və rabitə sahəsi istisna olmaqla) əlavə dəyər istehsalının artım tempi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən aşağı olmuşdur.Qeyd olunan dövrdə qeyri-neft sənayesində yaradılmış əlavə dəyərin xüsusi çəkisinin əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artması (Cədvəl 2) nəticəsində hesablamalara görə, 2012-ci ildə qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərdə qeyri-neft sənayesində yaradılmış əlavə dəyərin xüsusi çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0.2 faiz bəndi artmışdır.
2012-ci ildə qeyri-neft sənayesində 6510.4 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmiş və bu ölkə üzrə bütün sənaye məhsullarının 19.2%-ni təşkil etməklə əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə onun payı 2.5 faiz bəndi artmışdır. Qeyri-neft sənayesinin məhsul istehsalında emal sənayesinin xüsusi çəkisi 68.2%, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının payı 26.4%, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsinin payı 2.9%, mədənçıxarma sənayesinin payı isə 2.5% təşkil etmişdir.
2011-ci illə müqayisədə hesablamalara görə cari ildə qeyri-neft sənayesində emal sənayesinin xüsusi çəkisi 0.9 faiz bəndi artmışdır.
Ötən il ərzində məhsul istehsalı qeyri-neft emal sənayesinin 16 bölməsində, o cümlədən qida məhsulları istehsalında (2.7%), toxuculuq sənayesində (61%), rezin və plastmas məhsulları istehsalında (2.3 dəfə), tikinti materiallarının istehsalında (16.9%), metallurgiya sənayesində (17.1%), hazır metal məmulatlarının istehsalında (48.6%), kompüter və digər elektron avadanlıqların istehsalında (8 dəfə), elektrik avadanlıqlarının istehsalında (76.9%), mebel istehsalında isə (2.3 dəfə), maşın və avadanlıların quraşdırılması və təmiri sahəsində (40.1%) artmışdır.
Hesablamalara görə, 2012-ci ildə qeyri-neft sənayesində əlavə dəyərin xüsusi çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 faiz bəndi artmışdır.


Cədvəl 2. Qeyri-neft sənayesinin ümumi buraxılışı və yaradılmış əlavə dəyər

Yanvar-dekabr
2011

Yanvar-dekabr
2012

ümumi buraxılış

5805.9

6510.4

əlavə dəyər

2181.1

2509.5

xüsusi çəki, %

37.5

38.5

 

← Назад