https://www.economy.gov.az/regions/state-programs/poverty-reduction/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Yoxsulluğun azaldılması DP 2008-2015