https://www.economy.gov.az/modullar/azerbaycanin-xarici-olkelerde-ticaret-numayendeleri/

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Azərbaycanın xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələri