https://www.economy.gov.az/ministry/public-relations/speeches-and-interviews/?page=5

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Çıxışlar və müsahibələr

Tarixi seçin
İqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin Mustafayevin Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci İllik Toplantısı çərçivəsində “Azərbaycan 2020: İnnovativ və şaxələndirilmiş iqtisadiyyata doğru” Konfransındakı çıxışı – 02.05.2015

Hörmətli cənab Nakao!Hörmətli konfrans iştirakçıları!Xanımlar və Cənablar!Hamınızı böyük məmnuniyyətlə Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci İllik Toplantısı çərçivəsində keçirilən "Azərbay...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10