https://www.economy.gov.az/legislation/orders-of-the-cabmin/?page=2

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev

Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları

Tarixi seçin