Regionlar

  • Updated 26.07.2021 22:04
  • Created 03.12.2014 06:46

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 2018

nmr

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonları

Ərazisi

5,5 min kv. km

Əhalisi

456,1 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət

Təbii ehtiyatları

Molibden, polimetal filizlər,daşduz,dolomit, mərmər, tikinti materialları və mineral su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi (mln. manat)

 

 

990,1

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

 

1017,1

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

18

Açılmış yeni iş yerləri

2827

← Back