Regionlar

  • Updated 26.07.2021 22:01
  • Created 02.12.2014 13:40

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 2018

gence-qazax

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri

Ərazisi

12,3 min kv. km

Əhalisi

1284,2 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və xalq sənətkarlığı

Təbii ehtiyatları

Dəmir filizi, alunit, əhəngdaşı, mərmər, gips, seolit, sement xammalı, hidroenerji və təbii-rekreasiya ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

 

 

814,9

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

(mln. manat)

 

726,6

Yenidən qurulmuş və əsaslı təmir olunmuş yollar (km)

 

225,5

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş sosial obyektlər (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər-idman)

 

32

Yaradılmış yeni müəssisələr

578

Açılmış yeni iş yerləri

18296

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği,

mln. manatla

29,55

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

270

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

1135

← Back