QanunvericilikVətəndaşların müraciətlərinə dair qair qanunverici

  • Updated 16.04.2018 15:59
  • Created 02.10.2012 07:15
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış
"Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
"Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
"Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
"İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
"Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
 

 

← Back