https://www.economy.gov.az/economy/sahibkarl%C4%B1q/sahibkarl%C4%B1%C4%9Fa-d%C9%99st%C9%99k/?page=9&per-page=1

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyin rəsmi saytı

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!
Heydər Əliyev