Regionlar

  • Yenilənib 26.07.2021 22:08
  • Yaradılıb 03.12.2014 08:18

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 2020

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli rayonları və Xankəndi şəhəri

Ərazisi

7,33 min kv. km

Əhalisi

691 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, sənaye və turizm

Təbii ehtiyatları

Polimetal filiz yataqları, tikinti materialları, mineral sular

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

40.4

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

1.7

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

179.6

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

129

Müəssisə və təşkilatların sayı

2417

Yaradılmış yeni müəssisələr

42

Açılmış yeni iş yerləri

1951

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

2.4

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

28

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

37

← Geriyə