2012

  • Yenilənib 11.05.2017 13:47
  • Yaradılıb 22.11.2012 07:17

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət
əlaqələri haqqında

ARAYIŞ

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən ilkin məlumata əsasən, 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ticarət dövriyyəsinin həcmi 33.560,84 mln. ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 9.652,87 mln. ABŞ dolları, ixracın həcmi isə 23.907,97 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası 155 ölkə ilə ticarət sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq etmiş və xarici ticarət saldosu müsbət 14.255,1 mln. ABŞ dolları olmuşdur.

 

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əsas ticarət tərəfdaşları

İxracda

İdxalda

Ölkələr

Milyon ABŞ dolları ilə

Xüsusi çəkisi, faizlə

Yeri

Ölkələr

Milyon ABŞ dolları ilə

Xüsusi çəkisi, faizlə

İtaliya

5 547,99

23,21

1

Türkiyə

1 520,05

15,75

Hindistan

1 890,66

7,91

2

Rusiya

1 378,44

14,28

Fransa

1 775,64

7,43

3

Almaniya

779,87

8,08

Indoneziya

1 757,32

7,35

4

ABŞ

715,66

7,41

Israil

1 666,62

6,97

5

Çin

632,29

6,55

ABŞ

1 600,83

6,70

6

Ukrayna

539,09

5,58

Almaniya

964,77

4,04

7

Böyük Britaniya

496,19

5,14

Rusiya

959,84

4,01

8

Qazaxıstan

340,56

3,53

Yunanıstan

833,83

3,49

9

İtaliya

261,62

2,71

Türkiyə

600,03

2,51

10

Yaponiya

243,11

2,52

Bolqarıstan

597,56

2,50

11

Koreya Respublikası

242,81

2,52

Gürcüstan

570,72

2,39

12

Fransa

185,83

1,93

Çexiya Respublikası

511,76

2,14

13

Braziliya

183,28

1,90

İraq

418,43

1,75

14

İran

176,44

1,83

 

 

 

15

Niderland

150,09

1,55

Digər

4 211,97

17,62

Digər

1 807,54

18,73

Cəmi

23 907,97

100,00

Cəmi

9 652,87

100,00

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata əsasən, 2012-ci ildə ixrac əməliyyatlarında dövlət sektorunun payı 22.476,02 mln. ABŞ dolları (94,01%), özəl sektorun payı 1.198,67 mln. ABŞ dolları (5,01%), fiziki şəxslərin payı 233,28 mln. ABŞ dolları (0,98%) təşkil etmişdir. İdxal əməliyyatlarında isə qeyd olunan dövr ərzində dövlət sektorunun payı 2.052,78 mln. ABŞ dolları (21,27%), özəl sektorun payı 7.149,99 mln. ABŞ dolları (74,07%), fiziki şəxslərin payı 450,1 mln. ABŞ dolları (4,66%) olmuşdur.

 

← Geriyə