Regionlar

  • Yenilənib 26.07.2021 22:07
  • Yaradılıb 03.12.2014 08:11

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 2020

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala və Şəki rayonları

Ərazisi

8.84 min kv. km

Əhalisi

630.4 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, yüngül və yeyinti sənaye sahələri, turizm

Təbii ehtiyatları

Mis, kükürd kolçedanı, qurğuşun, sink, çınqıl, qum, tikinti materialları, su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

426.9

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

9.5

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

457

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

431.8

Müəssisə və təşkilatların sayı

5386

Yaradılmış yeni müəssisələr

137

Açılmış yeni iş yerləri

1989

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

4.1

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

42

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

132

← Geriyə