Regionlar

  • Yenilənib 26.07.2021 22:04
  • Yaradılıb 03.12.2014 06:46

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 2020

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonları

Ərazisi

5,5 min kv. km

Əhalisi

461.5 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət

Təbii ehtiyatları

Molibden, polimetal filizlər,daşduz,dolomit, mərmər, tikinti materialları və mineral su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi (mln. manat)

1040.5

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

55.5

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

1041

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

985.7

Müəssisə və təşkilatların sayı

2019

Yaradılmış yeni müəssisələr

46

Açılmış yeni iş yerləri

955

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

-

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

-

açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı 

-

← Geriyə