Korporativ idarəetmə

  • Yenilənib 05.09.2016 12:53
  • Yaradılıb 25.09.2012 06:28
Korporativ idarəetmə sisteminin qurulmasında konsaltinq (məsləhət) xidmətinin rolu
Böhran dövründə korporativ idarəetmə
Korporativ sosial məsuliyyət
Risklərin idarə olunması
Səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi
Müşahidə Şurası
Mükafatlandırma siyasəti
Daxili audit və daxili audit xidməti
Müstəqil direktor institutu
Korporativ idarəetmənin Alman modeli
Korporativ idarəetmə üzrə qısa terminoloji lüğət
Hüquqi şəxs nəzəriyyələri: Üzvi nəzəriyyə
Hüquqi şəxs nəzəriyyələri: Kollektiv mülkiyyət nəzəriyyəsi
Hüquqi şəxs nəzəriyyələri: "Məqsədli" əmlak" nəzəriyyəsi
Hüquqi şəxslər haqqında nəzəriyyələr: Fiksiya nəzəriyyəsi
Hüquqi şəxsin yaranma tarixi (faylın həcmi: 54KB)
Korporativ idarəetmənin tarixi
Korporativ İdarəetmə Standartları: dünya təcrübəsi və Azərbaycan
Korporativ idarəetmə üzrə müşavir kimdir?
Korporativ idarəetmənin qiymətləndirilməsi
Korporativ etika məcəlləsi və onun mahiyyəti
Korporativ hüquq
Korporativ etika: mahiyyəti və prinsipləri
Korporativ konfliktlərin aradan qaldırılması metodları
Korporativ konfliktlər (münaqişələr)
Korporativ idarəetmə modelləri
Korporativ idarəetmə modellərinin səhmdarların tərkibi və şirkətin fəaliyyəti baxımından xüsusiyyətləri
 

← Geriyə