Regionlar

  • Yenilənib 19.05.2021 16:30
  • Yaradılıb 03.12.2014 07:19

Lənkəran iqtisadi rayonu 2020

lenkaran-2012

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı və Lənkəran rayonları

Ərazisi

6,07 min kv. km

Əhalisi

953,6 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Aqrar-sənaye kompleksi, turizm

Təbii ehtiyatları

Mişar daşı, çay daşı, qum, gil, çınqıl, termal-mineral sular

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

175,3

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

8.1

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

200.9

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

188.4

Müəssisə və təşkilatların sayı

7288

Yaradılmış yeni müəssisələr

135

Açılmış yeni iş yerləri

8478

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

2.9

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

148

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

118

← Geriyə