İnvestisiyalar

  • Yenilənib 23.04.2013 11:17
  • Yaradılıb 24.09.2012 07:54

2012-ci il üzrə əsas kapitala yönəldilən
investisiyalar haqqında məlumat

 

2012-ci il üzrə ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 15338,5 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Əvvəlki illə müqayisədə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin həcmi 18 faiz artmışdır. Belə ki, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 78,8 faizini və ya 12079.6 milyon manatını daxili investisiyalar, 21,2 faizini və ya 3258.9 milyon manatını isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir.

 

Daxili investisiya

Xarici investisiya

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

2011-ci il

Yanvar

310,8

65,8

161,8

34,2

Fevral

573,5

78,7

155,5

21,3

Mart

540,2

77,6

156,1

22,4

Aprel

532,3

76,0

168,3

24,0

May

656,2

78,5

179,9

21,5

İyun

673,4

62,9

397,2

37,1

İyul

797,2

80,8

189,0

19,2

Avqust

728,6

80,4

178,2

19,6

Sentyabr

988,9

83,9

189,6

16,1

Oktyabr

828,7

77,3

242,8

22,7

Noyabr

1190,2

87,1

176,6

12,9

Dekabr

2440,4

88,4

321,0

11,6

2012-ci il 

Yanvar

216,9

47,2

242,5

52,8

Fevral

581,4

78,9

155,6

21,1

Mart

730,9

80,9

172,1

19,1

Aprel

916,6

78,0

258,9

22,0

May

975,0

81,4

223,5

18,6

İyun

1195,5

82,4

256,0

17,6

İyul

995,8

82,9

205,3

17,1

Avqust

1000,0

79,5

257,9

20,5

Sentyabr

1210,3

82,5

256,3

17,5

Oktyabr

961,5

74,8

323,7

25,2

Noyabr

952,3

64,4

527,1

35,6

Dekabr

2343,4

86,0

380,0

14,0

 

2012-ci il üzrə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyanın 3648 milyon manatı (23,8 faizi) neft sektorunun, 11690.5 milyon manatı (76,2 faizi) qeyri-neft sektorunun inkişafında istifadə edilmişdir. Neft və qeyri-neft sektoru üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar aylar üzrə aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:

 

Neft sektoru

Qeyri-neft sektoru

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

milyon manat

ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə

2011-ci il

Yanvar

199,5

42,2

273,1

57,8

Fevral

187,2

25,7

541,8

74,3

Mart

215,0

30,9

481,3

69,1

Aprel

229,4

32,7

471,2

67,3

May

212,2

25,4

623,9

74,6

İyun

251,2

23,5

819,4

76,5

İyul

252,5

25,6

733,7

74,4

Avqust

257,2

28,4

649,6

71,6

Sentyabr

325,0

27,6

853,5

72,4

Oktyabr

279,4

26,1

792,1

73,9

Noyabr

234,7

17,2

1 132,1

82,8

Dekabr

321,6

11,6

2439,8

88,4

2012-ci il

Yanvar

230,3

45,2

278,8

54,8

Fevral

254,5

32,3

532,2

67,7

Mart

274,8

28,8

678,1

71,2

Aprel

297,6

25,3

877,9

74,7

May

343,3

28,6

855,2

71,4

İyun

295,0

20,3

1156,5

79,7

İyul

274,0

22,8

927,1

77,2

Avqust

305,4

24,3

952,5

75,7

Sentyabr

284,0

19,4

1182,6

80,6

Oktyabr

317,0

24,7

968,2

75,3

Noyabr

341,6

23,1

1137,7

76,9

Dekabr

430,5

15,8

2292,9

84,2

 

2012-ci ilin üzrə xarici mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin həcmi 3258,9 milyon manat təşkil edərək, əvvəlki ilə nisbətən 23,4 faiz artmışdır.
Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 2012-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyanın 2933 milyon manatı (90 faizi) Böyük Britaniya, ABŞ, Yaponiya, Norveç, Türkiyə, Çexiya və Fransa investorlarına məxsusdur. Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici vəsaitin həcmi aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:

 

Ölkələrin və beynəlxalq
təşkilatların adı

2012-ci il ərzində, min manat

Ümumi həcmdə
xüsusi çəkisi, faizlə

Cəmi

3258894,9

100

o cümlədən:
Böyük Britaniya

1683213,3

51,7

ABŞ

455403,9

14,0

Yaponiya

310943,7

9,5

Norveç

169914,7

5,2

Türkiyə

133834,6

4,1

Çexiya

128106,8

3,9

Fransa

51599,5

1,6

Koreya

10703,2

0,3

Almaniya

9145.2

0,3

Səudiyyə Ərəbistanı

3027,4

0,1

Qambiya

846,0

0,0

İtaliya

369,3

0,0

Lüksemburq

12,0

0,0

Dünya Bankı

168972,6

5.2

Asiya İnkişaf Bankı

120493,4

3,7

İslam İnkişaf Bankı

11142.8

0.4

Avropa Şurası

1011.0

0,0

İqtisadi İnkişaf Küveyt Fondu

83,6

0,0

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

71,9

0,0

 

2012-ci il üzrə xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş xarici

investisiyalar (ümumi yekuna görə, faizlə)

 ekyi-2012

 

← Geriyə