Regionlar

  • Yenilənib 26.07.2021 22:01
  • Yaradılıb 02.12.2014 13:40

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 2020

absheron

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri

Ərazisi

12,3 min kv. km

Əhalisi

1298.9 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və xalq sənətkarlığı

Təbii ehtiyatları

Dəmir filizi, alunit, əhəngdaşı, mərmər, gips, seolit, sement xammalı, hidroenerji və təbii-rekreasiya ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

953.7

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

16.7

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

984.5

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

826.9

Müəssisə və təşkilatların sayı

8773

Yaradılmış yeni müəssisələr

265

Açılmış yeni iş yerləri

7695

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği,

mln. manatla

10.5

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

122

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

177

← Geriyə