2012

  • Yenilənib 14.02.2013 08:20
  • Yaradılıb 29.11.2012 11:46

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ölkələri ilə

ticarət əlaqələri haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 13.868,47 mln. ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 2.669,55 mln. ABŞ dolları, ixracın həcmi 11.198,92 mln ABŞ dolları təşkil etmiş, xarici ticarət saldosu isə müsbət 8.529,37 mln. ABŞ dolları olmuşdur.
2012-ci ildə Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 41,32 faiz, o cümlədən idxalda 27,66 faiz, ixracda isə 46,84 faiz təşkil etmişdir.

 

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə ticarət əlaqələri
(milyon ABŞ doları ilə)

Ölkələr

İxrac

Xüsusi çəkisi
(%-lə)

İdxal

Xüsusi çəkisi
(%-lə)

Dövriyyə

Xüsusi çəkisi
(%-lə)

İtaliya

5 547,99

23,21

261,62

2,71

5 809,61

17,31

Fransa

1 775,64

7,43

185,83

1,93

1 961,47

5,84

Almaniya

964,77

4,04

779,87

8,08

1 744,64

5,20

Yunanıstan

833,83

3,49

15,21

0,16

849,04

2,53

Birləşmiş Krallıq

326,66

1,37

496,19

5,14

822,85

2,45

Bolqarıstan

597,56

2,50

25,98

0,27

623,54

1,86

Çexiya Respublikası

511,76

2,14

98,22

1,02

609,98

1,82

Avstriya

139,98

0,59

124,60

1,29

264,58

0,79

Portuqaliya

243,09

1,02

2,91

0,03

246,00

0,73

Niderland

10,85

0,05

150,09

1,55

160,94

0,48

İspaniya

66,91

0,28

91,47

0,95

158,38

0,47

Rumıniya

59,60

0,25

23,99

0,25

83,59

0,25

Kipr

23,39

0,10

50,25

0,52

73,64

0,22

İsveç

0,08

0,0003

63,68

0,66

63,76

0,19

Belçika

2,68

0,01

57,54

0,60

60,22

0,18

Malta

51,69

0,22

0,31

0,003

52,00

0,15

Finlandiya

0,05

0,0002

51,86

0,54

51,91

0,15

Polşa

3,48

0,01

45,26

0,47

48,74

0,15

İrlandiya

27,70

0,12

18,24

0,19

45,94

0,14

Slovakiya

0,01

0,00002

26,27

0,27

26,28

0,08

Litva

2,68

0,01

21,32

0,22

24,00

0,07

Macarıstan

0,06

0,0003

23,71

0,25

23,77

0,07

Danimarka

2,17

0,01

20,12

0,21

22,29

0,07

Lüksemburq

0,17

0,001

14,44

0,15

14,61

0,04

Latviya

5,72

0,02

8,54

0,09

14,26

0,04

Estoniya

0,38

0,002

5,94

0,06

6,32

0,02

Sloveniya

0,02

0,0001

6,09

0,06

6,11

0,02

Aİ ölkələri üzrə cəmi

11 198,92

46,84

2 669,55

27,66

13 868,47

41,32

Digər ölkələr

12 709,05

53,16

6 983,32

72,34

19 692,37

58,68

Cəmi:

23 907,97

100,00

9 652,87

100,00

33 560,84

100,00

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi

← Geriyə