Regionlar

  • Yenilənib 26.07.2021 21:58
  • Yaradılıb 02.12.2014 13:04

Abşeron iqtisadi rayonu 2020

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonları

Ərazisi

3,73 min kv. km

Əhalisi

578,8 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Sənaye və aqrar-sənaye kompleksi, turizm

Təbii ehtiyatları

Mişar daşı, əhəng daşı, sement xammalı, kvars, tikinti qumu, balneoloji sərvətlər

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (mln. manat)

2665.8

İnformasiya və nəqliyyat xidmətlərinin həcmi (mln. manat)

106.2

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)

2155,8

Tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (mln. manat)

1927

Müəssisə və təşkilatların sayı

10410

Yaradılmış yeni müəssisələr

495

Açılmış yeni iş yerləri

3139

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

32.4

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı

33

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

514

← Geriyə