Regionlar

  • Created 03.12.2014 08:11
  • Updated 19.10.2016 11:54
  • Published 03.12.2014 08:11

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 2015

sheki-zaqatala

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala və Şəki rayonları

Ərazisi                                                                            

8,96 min kv. km

Əhalisi

606,1 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Kənd təsərrüfatı, yüngül və yeyinti sənaye sahələri, turizm

Təbii ehtiyatları

Mis, kükürd kolçedanı, qurğuşun, sink, çınqıl, qum, tikinti materialları, su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi   (mln. manat)

 

109,1

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun həcmi (mln. manat)

469,6

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar (mln. manat)    

205,9

Yenidən qurulmuş və əsaslı təmir olunmuş yollar (km)                            

40,6

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş təhsil müəssisələri

17

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş səhiyyə müəssisələri

1

Yaradılmış yeni müəssisələr    

683

Açılmış yeni iş yerləri

5202

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

mln. manatla

 

4,1

- maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin sayı      

223

- açılması nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı

 

342

 

← Back