Regionlar

  • Created 03.12.2014 06:46
  • Updated 03.12.2014 06:49
  • Published 03.12.2014 06:46
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 2013

nmr

 

İqtisadi rayona daxil olan inzibati rayonlar

Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonları

Ərazisi

5,5 min kv. km

Əhalisi

435,4 min nəfər

İqtisadiyyatının əsas sahələri

Sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət

Təbii ehtiyatları

Molibden, polimetal filizlər,daşduz,dolomit, mərmər, tikinti materialları və mineral su ehtiyatları

Əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri:

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi

(mln. manat)

 

2874,3

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu

(mln. manat)

 1384,3

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

(mln. manat)

 3748,2

Yeni salınmış və əsaslı təmir olunmuş magistral və yerli əhəmiyyətli yollar (km)

 880,1

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş körpülər

61

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş təhsil müəssisələri

114

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş səhiyyə müəssisələri

79

Müharibə veteranları, əlillər, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş fərdi evlər

87

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş idman obyektləri

14

Yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş mədəniyyət və turizm müəssisələri

135

Yeni çəkilmiş elektrik verilişi xətləri (km)

405,1

İstifadəyə verilmiş elektrik stansiyaları və yarımstansiyaları

233

Açılmış yeni iş yerləri

22296

Sahibkarlığa Kömək Fondu üzrə:

- verilmiş güzəştli kreditlərin məbləği

(mln. manat)

 

69,1

 

← Back